TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0002 - A szakmai program bemutatása alprojektenként és alprogramonként

Sporttudományi képzés és tartalomfejlesztés alprojekt öt alprogramból épül fel. A képzésfejlesztés alprogramban 1 db 60 Kredit (K) Sportinformatika szakirányú továbbképzés (SZT), 1 db 30 K Gyógytestnevelés óvópedagógusoknak, tanítóknak és testnevelőknek pedagógus továbbképzés (PT), 1 db 30 K Angol szaknyelvi képzés testnevelőknek (PT), 1 db 180 K Sport és Rekreációszervezés BSc és 1 db 180 K Edző (Bsc) képzés fejlesztése valósul meg a kapcsolódó tananyagfejlesztés (9 db „A” tananyag - 90-110 oldal és 2 db „B” tananyag 140-160 oldal), tananyag lektorálási és képzők képzése tevékenységekkel. A képzésfejlesztés alprogramot egy új innovatív 30 órás belső statisztikai és idegen nyelvi képzés egészíti ki.

hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés alprogramban kerül sor a korábban kifejlesztett szakmai továbbképzések tananyagainak angol nyelvű fordítására (5 db) valamint 4 db sporttudományi szakanyag szakfordítása angol nyelvről a meglévő és a kifejlesztésre váró képzésekhez. Három hazai és négy nemzetközi partnerintézménynél tesznek a szakmai megvalósítók tanulmányi látogatásokat. Innovatív elemként létrahozásra került a Közép Európai Sporttudományi Klaszter” (Central European Sport Sciences Cluster - CESSC) amely a közép-európai sporttudományi képzőhelyeket tömöríti magában. A programot 1 db 60 órás intenzív szaknyelvi angol tanfolyam egészíti ki 10 fő részvételével.

kutatás és társadalmasítás alprogram keretében oktatási - kutatási minőségbiztosítási rendszer kerül kidolgozásra amely célja a sporttudományi képzésében résztvevő hallgatók képzési - kutatási kapacitásának felmérése és egy minőségfejlesztési rendszer felállítása valamint 1 alkalommal a szegedi óvodák bevonásával igényfelmérésre kerül sor melynek célja a mindennapos testnevelés megalapozását szolgáló állapotfelmérés meghatározása.

diákszolgáltatások fejlesztése alprogramban a pályaválasztásra való felkészítés és pályaorientációs szolgáltatás biztosítása kerül előtérbe: 5 db középiskola bevonása történik meg a programokba valamint 5 db szakmai workshop és 3 db nyílt nap kerül megszervezésre a diákok számára.

Az informatikai és digitális tartalomfejlesztés alprogramban keretében elkészül az SZTE JGYPK TSTI weboldala angol nyelven virtuális bejárással. A projekt során az elkészült képzési és tananyag tartalmak kifejlesztése tablet / okostelefon alkalmazásra is megtörténik illetve adathalászat, adatbányászat tevékenység valósul meg (kutatások, képzések, stb.).

A Sportorvosi képzés és tartalomfejlesztés (AP2) keretében tananyagfejlesztés és a tananyag lektorálás valósul meg: 1 db „B” jelű tananyag (140-160 oldal) valamint a képzésfejlesztési tevékenység keretében megtörténik aszakorvosképzés keretfeltételeinek a kidolgozása egy tanulmány keretében. A program során a számos szűrővizsgálat és mérés valósul meg illetve a képzők képzése tevékenység keretében (külső előadó bevonásával) szűrővizsgálatok és mérések tapasztalatai kerülnek bemutatásra belső képzés formájában. A hazai intézményi hálózatfejlesztés tevékenység keretében egy alkalommal kerül szakmai konferencia megvalósításra a Sportorvostani képzésfejlesztés lehetőségei témában.

Sportélettani képzés és tartalomfejlesztés (AP3) alprojektben a szakmai tartalomfejlesztés keretében 2 db „A” tananyag (90-110 oldal) tananyag kerül kifejlesztésre szakmai lektorálás tevékenységgel valamint sor kerül egy korábbi sportélettani tananyag angol nyelvre történő fordítására is valamint a tartalmak digitalizálásra és elektronikus tananyagként publikálásra. Az alprojekt vállalás a fentieken kívül még két pilot kutatást valamint a kutatási eredmények publikálása is. Az alprojektben sor kerül új hazai együttműködések megkötése az AVIDIN Kft- vel genetika vizsgálatok témakörben.

Kapcsolódó pályázat: