TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja


Megvalósító egység

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, GYÓGYPEDAGÓGUS KÉPZŐ INTÉZET

 

A vállalt tevékenység leírása

A program megvalósítása 10 h elméleti és 20 h gyakorlati óra keretében valósul meg.

Az elméleti képzés során a hallgató megismeri az inkluzív pedagógia főbb jellemzőit. Az inkluzív pedagógiai rendszerben helyezzük el a lovasterápiát, mellyel segítjük ennek a terápiának az elméleti megalapozását, rendszerbe illesztését. Betekintést kap a hallgató az állatasszisztált terápiák területén az inkluzív pedagógiai szemlélet elméleti megközelítésébe, a holisztikus szemléletű pedagógia, a szenzoros integráció és a lovasterápia fogalmi meghatározásain keresztül. A hallgató felismeri az inkluzív pedagógiai rendszer bevezetése által a másság különféle értelmezése helyett a szemléletváltás szükségességét. Megismerik a hallgatók a fogyatékosság jelenségének újraértelmezését több tudományterületen (pl.: szociológia, pszichológia, neveléstudomány, teológia) belül is.

A hallgató megismeri az integráció európai gyakorlatában jelen lévő két markáns elméleti megközelítést: az integratív pedagógia elméletét és az ökológiai-rendszerszemléletű gyógypedagógia elméletét. Részletesen bemutatásra kerülnek a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna által is megvalósítható tanulási folyamatokat: cselekvéses, tapasztaló tanulás; tudásbővítés, fogalomtanulás; problémamegoldás, felfedező tanulás; folyamatfelismerés, fejlődés-tanulás; gyakorlás, automatizáló tanulás; tanulásszervezés, stratégia-tanulás; értékátadás, identitás-tanulás; kreatív önkifejezés, alkotó tanulás; interperszonális kapcsolat-tanulás. Az egész-ség tárgyalásánál bemutatásra kerülnek a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén a tanulási folyamatok fejlesztésének lehetőségei. Kifejtésre kerülnek a lovasterápia feladatai, játékai, gyakorlatai által fejleszthető tanulási képességek: kognitív képességek, kommunikációs képességek, motoros és orientációs képességek, kreatív képességek és szociális képességek.

A téma tárgyalása során a hallgató megismeri a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozások tárgyi feltételeit is. A tananyag feldolgozása folyamán a hallgató ismereteket kap a terápiás foglalkozások felépítéséről, lehetséges típusairól, s a foglalkozásokhoz szorosan kapcsolódó, a lovardai környezet által biztosított egyéb fejlesztési lehetőségekről (pl.: gondozási feladatok elvégzése, szenzoros tapasztalatszerzés a lovardai környezetben). A hallgató ismereteket kap a lovasterápiás foglalkozások legismertebb kontraindikációiról, a lovasterapeuta ezek kizárásával kapcsolatos feladatairól, felelősségéről.

Részletesen bemutatásra kerülnek a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén alkalmazott, a tanulási képességek szerint csoportosított eszközök és játékok, melyek a gyógypedagógiai munka eszköztárával és módszereivel megegyeznek, kiegészítve a ló által nyújtott speciális lehetőségekkel. Példákkal illusztrálva felsoroljuk a nagymozgás fejlesztésének, a finommozgás fejlesztésének, az orientációs képesség fejlesztésének, a kognitív képesség fejlesztésének, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a kreatív képesség fejlesztésének és a szociális képesség fejlesztésének eszközeit és játékait.

A gyakorlati képzés keretében a hallgatók megismerik a gyógypedagógia lovaglás és lovastorna gyakorlati tevékenységének alapjait.

A munkamódszer leírása

A hallgatók az elméleti képzés során interaktív, PPT-vel bemutatott előadásokat hallhatnak, láthatnak. Az előadásokon több, a témával kapcsolatos videó is bemutatásra kerül.

A hallgatók a gyakorlati képzés keretén belül a lovasterápiás foglalkozásokon segítőként részt vesznek, illetve megadott szempontok alapján megfigyelik a terápiás foglalkozást. Egy-egy alkalommal három, egyenként 30 perces időtartamban valósulnak meg a terápiás foglalkozások. A terápiás foglalkozások után a megadott szempontok alapján megbeszéljük a látottakat.

A terápiában segítőként részt vevő hallgató feladatai: a gyermekkel való kapcsolatteremtés; a kért játékeszközöket a terápiát vezető személy kezébe adni; egy-egy feladat, játék önálló megvalósítása terápiás helyzetben; a terápiás foglalkozás után leszerelni és leápolni a lovat; rövid összefoglalót készíteni a terápiában való részvételről, annak tapasztalatairól.

A terápiás foglalkozásokon megfigyelőként részt vevő hallgató feladatai: segíteni a ló ápolásában, felszerelésében; megadott szempontok alapján megfigyelni a gyermeket és a lovasterapeutát, jegyzetelni a látottakat; a terápiás foglalkozások utáni megbeszéléseken aktívan részt venni, megfigyeléseiket elmondani; a következő foglalkozásra a terápiás foglalkozásokon részt vevő gyermekek számára a fejlesztési célok megvalósítására egy-egy játékot, gyakorlatot kitalálni; segíteni a ló leszerelésében, ápolásában.

A megvalósítás konkrét időpontjai

Elméleti képzés időpontjai: 2015. 09. 04., 2015. 09. 11., 2015. 09. 18., 2015. 09. 25.

Gyakorlati képzés időpontjai: 2015. 09. 29., 2015. 10. 06., 2015. 10. 13., 2015. 10. 20., 2015. 10. 27.

A megvalósítás helyszínei

Elméleti képzés helyszíne: SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 6725 Szeged, Hattyas utca 10.

Gyakorlati képzés helyszíne: Mórahalom, Futó-Dobó Lovasközpont


Megvalósító egység

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet (továbbiakban: TSTI)

 

Vállalt tevékenységek indoka

A magyar lakosság fizikális egészségi állapota rendkívül kedvezőtlen. A sport hatékony egészségvédő eszköz, javítja a kitartást, az állóképességet valamint erősíti az immunrendszert is. A vállalt tevékenységek megvalósításával felméréseink eredményei valamint továbbképzéseink elősegíthetik a Csongrád megyei lakosság körében a fizikai egészséget fejlesztő új módszerek kidolgozását és alkalmazását a későbbi egyéni és közösségi fejlesztő programokban egyaránt.

Vállalt tevékenység 1.: Fittségi felmérések szegedi egyetemisták körében. Mintaelemszám: 1000 fő. A felmérés célja, hogy képet kaphassunk az egyén fizikai állapotáról és terhelhetőségéről.

Munkamódszer

Hungarofit fittségi mérések

A megvalósítás helyszínei

A Szegedi Tudományegyetem Sportközpont.

A megvalósítás időpontja

A beszámolási időszakon belül megtörtént a felmérő lapok összeállítása valamint a rögzítéshez szükséges adatmátrix kidolgozása. A felmérés ütemtervének kialakítása. A felmérések a szorgalmi időszak 3. hetében indulnak, mivel eddig a kurzusfelvétel időszaka nem tette lehetővé a mérések kivitelezését.

Vállalt tevékenység 2.: Fittségi felmérések - 1200 fő Csongrád-megye 7 kistérségében élő középiskolás diák felmérése. A felmérés célja, hogy képet kaphassunk a középiskolás diákok motoros képességeikről.

Munkamódszer

Kiegészítő vizsgálatok a fittségi vizsgálatok mellett:

 • Egyensúly érzékelés vizsgálata Flamingó teszttel
 • Labdás koordináció a szem- kéz labda koordináció vizsgálatára: standard tesztpályán labdavezetés váltott kézzel
 • Mozgásérzékelés és észlelés ellenőrzése, reakcióidő és reflexgyakorlattal.

A megvalósítás helyszínei

Csongrád-megye 7 kistérsége.

A megvalósítás időpontja

A beszámolási időszakon belül megtörtént a felméréshez szükséges mérőeszközök összeállítása, valamint a rögzítéshez szükséges adatmátrix kidolgozása.

Vállalt tevékenység 3.: Lelkiegészség és sport- speciális sportprogram szervezési továbbképzés - 50 fő részére. A 30 órás blokk 2 db 15 órás modulból áll, melyek közül a sport- speciális sportprogram szervezési modul kidolgozását végezte el az TSTI.

A 15 órás sport és speciális sportprogram szervezési modul célja, hogy elméleti és gyakorlati tréning keretében olyan szabadidős sportszervezési ismeretekhez jussanak a jelenlévő pedagógusok, amelyekkel képesek lesznek hatékony napjainkban népszerű szabadidő és mozgásprogramok, valamint táborok szervezésére, ahol a sport, mint a szabadidő aktív és hatékony eltöltése jelenik meg.

Oktatási Témakörök:

(15 óra)

 1. Szabadtéri játékok, sportprogramok lehetőségei. Népszerű tevékenységek ismertetése, szervezési követelményei.
 2. Outdoor csapatépítő és fejlesztő játékok, programok.
 3. Sportágválasztó rendezvények szervezési feladatai.
 4. Táborszervezési feladatok és tapasztalatok különböző típusú túrákhoz.
 5. Rekreációs lehetőségek vízi táborozás alatt. Vízi vetélkedő szervezési és lebonyolítási folyamata.

Munkamódszer

 • Szakirodalmi kutatómunka
 • ismeretközvetítés
 • saját élmény

A megvalósítás helyszínei

Szeged

A megvalósítás időpontja

A beszámolási időszakon belül megtörtént a szakirodalmi kutatómunka és a 15 órás sport- speciális sportprogram szervezési modul kidolgozása. A képzés várhatóan 2015. október elején valósul meg, a pontos időpont egyeztetés alatt van.

Vállalt tevékenység 4.: Közreműködés terápia-módszertan kidolgozásában („Aqua-rekreátor”) 25 fő részére 30 órás blokk. A program célja egy olyan új adaptálható módszertani és gyakorlati program fejlesztése. A tréning fő szempontja, hogy a résztvevő hallgatók mind elméleti, mind gyakorlati szinten ismereteket szerezzenek a Vízi sportokkal kapcsolatos szabadidő szervezés / animáció területéről specifikusan a vízben, vízparton végezhető szabadidős, rekreációs tevékenységekről.

Oktatási Témakörök TSTI:

(14 óra)

 1. Sekély Vízben történő természetes mozgások
 2. Sekély és mély vízben történő lebegések, siklások, fordulatok karmunkával
 3. Helyzetváltoztatások eszközzel, különös hangsúllyal a mély vízben végzett gyakorlatokra.
 4. Aquafitnesz gyakorlatok, oktatásának módszertana
 5. Vízi játékok kis- és mély vízben, a vízi játékok oktatásának módszertana
 6. Vízparti játékok jelentőségei és lehetőségei
 7. Gyógyvizeink alapvető terápiás hatásai, a rehabilitációban, valamint a rekreációs tevékenységekben betöltött szerepe

Munkamódszer

Szakirodalmi kutatómunka

Ismeretközvetítés elméleti és gyakorlati órák keretében

A megvalósítás helyszínei

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, az SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék valamint a mórahalmi Önkormányzattal közös megvalósításában a Szegedi Tudományegyetemen illetve Mórahalmon Móra-Vitál Nonprofit Kft által üzemeltetett Kistérségi Egészségügyi Központban.


Megvalósító egység:

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet (továbbiakban: AEEI)

 

Vállalt tevékenységek indoka

A magyar lakosság fizikális és pszichés egészségi állapota rendkívül kedvezőtlen. E helyzet javítása szempontjából kiemelt fontosságú az egészségkultúra fejlesztése, a fizikális és pszichés egészséget egyaránt erősítő életmód kialakítása. A közösségi szintű beavatkozás elemi feltétele a célpopuláció aktuális lelki egészségi állapotának jellemzése. Az így nyerhető empirikus adatok jó támpontot nyújtanak a közösségi programok kialakításához, a prioritások kijelöléséhez.

A közösségi szintű lelki egészségfejlesztő beavatkozások egyik lehetséges módszere a 30 órás továbbképzési érzékenyítő programok. E képzési forma korlátozott lehetőséget nyújt az egészségkultúra alakítására, de az ismeretközvetítés, a figyelemfelkeltés, az egészség értékének közvetítése és a saját élményen alapuló tapasztalat révén a résztvevők megfelelő iránymutatást kaphatnak saját életmódjuk alakítására, fejlesztésére.

Vállalt tevékenység 1.: Lelki egészség felmérés szegedi egyetemisták körében, kérdőíves módszerrel. Mintaelemszám: 1000 fő. Az egyetemista célcsoport esetében különösen fontosak a lelki egészségre vonatkozó információk, mert e területen szorul leginkább javításra a hallgatókra irányuló egészségfejlesztés.

Munkamódszer

Szakirodalmi kutatómunka.

Asszisztált kérdőíves interjú módszer. A lelki egészség felmérésére kidolgozott kérdéscsoport az „Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és életmódjának komplex felmérése, különös tekintettel a szív-érrendszeri és metabolikus kockázatra, és az azt meghatározó egészségmagatartási és környezeti tényezőkre” című, etikai engedéllyel rendelkező kérdőív része. Elemzésünk tehát 10 szocio-demográfiai kérdés és 8 szakmai kérdés megválaszolásából eredő adatbázis feldolgozásán fog alapulni. A feldolgozás az SPSS20 statisztikai programcsomag segítségével történik.

A megvalósítás helyszínei

A Szegedi Tudományegyetem karai.

A megvalósítás időpontja

kidolgozás, toborzás: 2015. 03. 15. - 2015. 10. 5.;

megvalósítás: 2015. 10. 9.; 10.; 16.; 17.

A beszámolási időszak végéig 818 db kérdőív kitöltetésére került sor, melyek rögzítése folyamatosan történik.

Vállalt tevékenység 2.: Lelki egészség felmérés - 1000 fő Csongrád-megye 7 kistérségében élő felnőtt lakos felmérése. A munkaerőpiacon helytállni tudó munkaképes lakosság jelenlétéhez lelkében is erősíteni szükséges a munkavállalókat. A állapotfeltáró kutatás nyomán feltérképezhető a Csongrád-megyei lakosság lelki egészsége és megfogalmazhatók azok a területek, amelyek népegészségügyi szintű beavatkozást igényelnek.

Munkamódszer

Szakirodalmi kutatómunka.

Asszisztált kérdőíves interjú módszer. A lelki egészség felmérésére kidolgozott kérdéscsoport a „Felnőtt lakosság lelki egészség felmérése és környezet-egészségügyi állapotának monitorozása” című, etikai engedéllyel rendelkező kérdőív része. Elemzésünk tehát 13 szocio-demográfiai kérdés és 17 szakmai kérdés megválaszolásából eredő adatbázis feldolgozásán fog alapulni. A feldolgozás az SPSS20 statisztikai programcsomag segítségével történik.

A megvalósítás helyszínei

Csongrád-megye 7 kistérsége.

A megvalósítás időpontja

2015. 03. 15. - 2015. 11. 15.

Vállalt tevékenység 3.: Lelkiegészség és sport- speciális sportprogram szervezési továbbképzés - 50 fő részére. A 30 órás blokk 2 db 15 órás modulból áll, melyek közül a lelki egészség modul kidolgozását végezte el az AEEI. A Sporttudományi blokk kidolgozását a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézete végzi el.

A 15 órás lelki egészség modul célja az, hogy a pedagógusok élményközpontú módszerek segítségével ismerjék meg az egészség, a lelki egészség és az aktív szabadidőeltöltés témaköréhez kapcsolódó fontosabb fogalmakat és készségeket. Tudatában vagyunk annak, hogy ez az időkeret igen rövid, de bízunk abban, hogy az ismeretközvetítésre, figyelemfelkeltésre és sajátélményre épülő módszereink hasznosak lesznek a tématerülettel most ismerkedő pedagógusok számára, de tanulságos lehet azoknak is, akik ezzel a területtel már elmélyülten foglalkoznak.

Oktatási tárgykörök:

Lelki egészség modul (15 óra)

 1. Az egészség lehetséges megközelítései, az egészség mint érték. Az egészség fejlesztése, egészségnevelés..
 2. A szabadidő aktív eltöltése. Tevékenységek, igények, lehetőségek.
 3. A lelki egészség fogalma, dimenziói és gyakorlati jelentősége.
 4. A lelki egészség fejlesztésének közösségi, iskolai lehetőségei (módszerek, tapasztalatok)
 5. A stressz fogalma, dimenziói és jelentősége. Eustressz és distressz.
 6. A stresszel való megküzdés módjai. A megküzdés és a szabadidő aktív eltöltésének kapcsolata.

Munkamódszer

 • Szakirodalmi kutatómunka
 • ismeretközvetítés
 • saját élmény

A megvalósítás helyszínei

Szeged

A megvalósítás időpontja

2015. 03. 15. - 2015. 11. 15.


Galériák 

Kapcsolódó szakmai anyagok